REGULAMIN LUBELSKIEGO MOTO-BAZARU W DNIACH 7 – 8.05.2011 R. NA TERENIE KEMPINGU "GRAF-MARINA" NAD ZALEWEM ZEMBRZYCKIM W LUBLINIE


 1. Za teren Lubelskiego Moto-Bazaru 2011, zwanego w dalszej części Regulaminu „moto-bazarem”, uznawany jest Kemping „Graf-Marina” nad Zalewem Zembrzyckim w Lublinie, przy ul. Krężnickiej 6a.
 2. Wystawcy wjeżdżając na teren bazaru akceptują jego regulamin.
 3. Moto-bazar dla osób zwiedzających i kupujących czynny jest w dniach 7-8.05.2011 r. (sobota-niedziela), w godzinach 7.00 – 16.00.
 4. Bilet wstępu na moto-bazar wynosi 10,-zl i jest jednorazowym biletem jednodniowym ważnym w dniu zakupu do godz. 16.00.
 5. Po godzinie 16.00 osoby, które zakupiły bilet wstępu na moto-bazar zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia terenu kempingu.
 6. Koszt stoiska bazarowego uprawnia do wjazdu dwóch osób do obsługi stoiska.
 7. Kolejne osoby z obsługi stoisk, które pozostaną nie dłużej niż do godz. 16.00 na terenie kempingu uprawnione są do skorzystania z jednodniowego biletu moto-bazarowego, natomiast pozostałe osoby z obsługi stoiska obowiązuje pełny bilet wstępu na IV Lubelskie Otwarcie Sezonu Motocyklowego 2011, które ma miejsce w tym samym czasie i na tym samym terenie moto-bazaru (czyt. Regulamin Zlotu).
 8. Każdy z uczestników i wystawców zapozna się z regulaminem moto-bazaru i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 9. Zabrania się wnoszenia na teren moto-bazaru środków odurzających, materiałów i przedmiotów niebezpiecznych oraz broni palnej.
 10. Zabrania się uczestnikom moto-bazaru rozpalania ognisk w innych miejscach niż wyznaczone przez organizatora.
 11. Za zachowanie wystawców i kupujących na i poza terenem moto-bazaru organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy z wystawców i kupujących ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie.
 12. W razie naruszenia zasad regulaminu, organizator ma prawo usunąć uczestnika moto-bazaru z terenu kempingu.
 13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody powstałe w stosunku do uczestników moto-bazaru oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.
 14. Wszyscy uczestnicy moto-bazaru zobowiązani są do zachowania porządku i czystości na terenie kempingu.
 15. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy moto-bazaru byli zadowoleni, jednakże każdy z nich zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu bazaru pod groźbą usunięcia z terenu kempingu.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania moto-bazaru w przypadku zaistnienia przeszkód niezależnych od organizatora.
 17. Zakończenie Lubelskiego Moto-Bazaru przypada na dzień 8.05.2011 r., na godz. 16.00.


Organizator: Karol i Anna Mansz /RIDER’S PUB LUBLIN/